gmlogo1.gif (46822 bytes) GAINGATE 
# MANHATTAN

TRYBE#MANHATTAN's  WEB SIGHT

tertium datur / able to gain

gain mission

op renergetische wijze de
afzonderlijk falende paradigma's
koppelen
tot een krachtig
maradigma waarop
een idogene basis gevonden kan worden
voor de verantwoording
van ons & uw
probleem.

linking the failing,
separated paradigms
in a
renergetic way
to a powerfull
maradigm on which
 an idogene base can be found
to respond to (y)our problem.

1998 trybe#manhattan tertia:

e. kortekaas / tertium: gemeente rotterdam
j. v. hensbergen / tertium: provincie noord-holland

and tertia nearby

family & friends
in het bijzonder:
eleonora van ree, buurvrouw
mustafa belek, buurman


trybe#manhattan powerpoint:
attestatie de vita -> email  
commentaren, inzichten, adviezencia  
projecten & initiatieven
vanaf 1998 in de omgeving

 

trybe profile
wat voor mij geldt, moet voor jou ook mogen; niemand is schuldig aan zichzelf
what serves me, may suit you; none is guilty to one


Welcome on our site.
Just be, have & see where iT links.
Tell us, if
iT doesn't. 
We don't like to lose you
in your journey through this moment.

We prefer contact in
this tenth manifestation of our site.

Please, start netto when you
came in through the frontpage.

 

welkom op onze site.
begin met netto tijd en kijk of het linkt.
vertel ons waar 't mis gaat; 
wij verliezen niet graag het
contact in
de tiende fase van ons project.

VIP (virtuele interactieve participatie)
is op diverse manieren mogelijk
en wordt effectiever naarmate je
gaingate-principes hanteert.

 

Op de informatie van deze site is het 
"
renergetisch copyright "
van toepassing.

The information on this site is
"
cloned information",
thats why

copyright
is renergetic:

remember them & us
when you use it.

our avatars:

cloneboy  

honne   quister   aegid  

pentaboy

id-recht               gyp.nl

Annual Position Paper
APP2022

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:24