maradigm

paradigma dat volgens de 3rb4-methode is
gedimensionaliseerd,  waardoor ruimte ontstaat
voor het eni-effect:
uitzicht op een nieuw inzicht.


maradigmatisch:
gerelateerd of toetsend aan een maradigma;
een maradigma hanterend.

context: gainmissionmaradigm

paradigm, dimensionalised by 3rb4-analysis
in order to stimulate the eni-effect

maradigmatic: view, holding symptoms of a new vision.