CIA-LIJST
trybe
#manhattan

COMMENTAREN    INZICHTEN     ADVIEZEN

overzicht van
rapporten, studies, scripties & aanbevelingen
op eigen initiatief of met derden geconcipieerd
tussen 1966 en 1996


Bundels in Beweging
the final concept
advies van de stuurgroep 
"reorganisatie steunfunctie minderhedenbeleid noord-holland"
Haarlem, 12 december 1996, Provincie Noord-Holland

Ondersteuning VE, een (z)wenkend perspectief.
Voorstellen voor een fusie-gerichte samenwerking van
5 regionale en 1 provinciale organisaties voor volwassenen-educatie.
Beleid, organisatie en een voorwaardelijke implementatie.
Zaandam, 15 december 1992, Werkbestuur VE-organisatie N-H.

Participatie-instituut Noord-Holland
Centrum voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven.
Beleidsplan, organisatie en formatie voor een nieuw instituut
inclusief Werkplan & Implementatieplan.
Haarlem, mei 1992, Werkbestuur Provincie Noord-Holland.

Liquidatieregister Stichting RJB-NH
Nota van omstandigheden en handelingen met betrekking tot
het voornemen, de besluitvorming, de uitvoering en
de ontbinding van de
Stichting Raad voor Jeugdbeleid,
gerelateerd aan de vigerende wet- & regelgeving.
Haarlem, 21 december 1990,
Raad voor Jeugdbeleid; College van GS.

Van vrije tijd naar jeugdbeleid
pm-advies (panelmethode) voor Nederhorst den Berg.
Haarlem, 20 oktober 1990, RJB / SBW.

Het HAL-projekt
Uitgangspunten voor de uitwerking van organisatie & beleid.
onderzoek & advies t.b.v. een initiatief van jonge kunstenaars
die het havengebouw van de holland amerika lijn hadden gekraakt.
Rotterdam, 24 maart 1989, Stichting Groot Manhattan.

k Zie node hijgende onmacht
 of ijver die z'n best doet en bezwijkt.
Pleidooi van de Raad voor Jeugdbeleid
om haar dynamisch jeugdbeleid te
kunnen afronden.
Haarlem, 28 april 1989, Raad voor Jeugdbeleid

Een sociaal plan of een sociaal raamplan
Vergelijking van ambtelijke en CAO-plannen met
een voorstel voor een protocol
ten behoeve van een sociaal raamplan voor de
'Radendiscussie Noord-Holland'.
Haarlem, 7 oktober 1988, Raad voor Jeugdbeleid.

Met killend fok
72 opties voor ieugdbeleid in Noord-Holland.
Advies aan het provinciaal bestuur inzake de verdere ontwikkeling
en consolidatie van provinciaal jeugdbeleid.
(eindredactie & -verantwoordelijkheid met Drs. G.P.M. Scholte)
Haarlem, juli 1988, Raad voor Jeugdbeleid.
(onthutsing actie)               (de midzomernachtsdroom)

F(n)uikend Welzijn
Commentaar op & advies over de uitgangspunten voor
de organisatie van welzijnsbeleid in Noord-Holland.
Haarlem, 22 april 1988, Raad voor Jeugdbeleid.

Bouwen voor beleid
Notitie over een voorgenomen herziening van het Fonds Jeugdaccommodaties
t.b.v. Statencommissie Cultuur & Educatie.
Haarlem, 18 februari 1988, Raad voor Jeugdbeleid.

Klampen & Kikkers
advies inzake inrichting steunvoorziening jeugd- & jongerenwerk
in de Provincie Noord-Holland.
Haarlem, 15 december 1987, Raad voor Jeugdbeleid.

Politique en faveur de la Jeunesse
La Hollande Septentrionale & ses intentions pour la jeunesse.
Inleidende lezing voor Franse politici (Programma ANFIAC)
Haarlem, november 1987, Provincie N-H.

Avant-propos
Introduction pour des Úlus municipaux de
la Region du Nord / Pas de Calais.
Caen, 11 november 1987, RJB/WVC.
Actualisering van een referaat voor
Gedeputeerden Provincie Barcelona (1986)

Facet- of Facade-beleid
Commentaar op & advies over het principe van het GS-voorstel
betreffende voorgenomen bezuinigingen in het sociaal-cultureel werk.
Haarlem, 23 september 1987, Raad voor Jeugdbeleid.

  Jeugd & Beleid
Argumenten voor Jeugdbeleid
Beleids- & Organisatieplan 87191
Haarlem, maart 1987, Raad voor Jeugdbeleid.

Dag dromen na de lunch
Inleiding hearing "Cultural Dynamics in Regional Development"
van de Council for Cultural Co-operation (Raad van Europa).
Bergen, 27 januari 1987, Raad voor Jeugdbeleid.

Roepen in de Rook
Commentaar op resultatenverwerking van
een onderzoeksmethode (Delphi).
Haarlem, 28 september 1986, RJB/Werkgroep J&JW.

Jeugdbeleid & cultuurparticipatie
bijdrage aan Project 10, Cultural Dynamics & Regional Development,
van de Raad voor Culturele Samenwerking (Raad van Europa).
Haarlem, september 1986, Provincie N-H.

Een Bureau voor Jeugdbeleid
Organisatie, taken, functies, verantwoordelijkheden & procedures.
Haarlem, 5 mei 1986, Raad voor Jeugdbeleid.
Rotterdam, 28-12-1998, office younger policy

Youth Policy Developments in North-Holland 
introduction to provincial welfare policy, juvenile work
and younger policy for representatives from barcelona, spain.
Haarlem, 17 april 1986, Raad voor Jeugdbeleid.

Samenhang & Afstemming
Brainstorm-manual voor de ontwikkeling van een 
holarchisch productieproces voor beleid.
Haarlem, 14 maart 1986, Raad voor Jeugdbeleid.

De Jeugdconsulent
Een alternatief als eindadvies voor jongerenopbouwwerk.
Hillegom, 26 oktober 1985, Stichting Downstairs.

Van Jeugdwerkbeleid naar Jeugdbeleid
Beleidsvisie & -advies voor de gemeente Hillegom
Hillegom, 12 oktober 1984, Stichting Downstairs.

Op de valreep
Adviesrapport met betrekking tot
de provinciale planning en programmering
van het sociaal-cultureel werk in Noord-Holland.
Haarlem, mei 1982, Provinciaal Bestuur van N-H.

Het VJV op de wip van Welzijn & Onderwijs
Ontwerpnotitie voor advies aan de minister.
Zeist, 19 februari 1982, Inspectie VO/OV.

Perspectieven
Uitgangspuntennota voor een brede discussie over Jeugdbeleid N-H.
Kader voor Beleidsplan 83/87
Haarlem, 17 september 1981, Raad voor Jeugd & Jongeren.

Qbus & Krebol
dobberen in de Bollenstreek
paper voor deelnemers-brainstorm over
doelstelling, organisatie & beleid
Lisse, november 1977, Stichting vjv-Bollenstreek.

Eprograjaktivaluplanatie
Aanzet voor discussie over methodologisch institutioneel beleid.
Lisse, februari 1979, Stichting vjv-Bollenstreek.

Beleidsnota vjv-Bollenstreek
Visie op het Vormingswerk Jonge Volwassenen
met een agogische verantwoording en openingen voor
een politieke & educatieve infrastructuur.
Lisse, 12 december 1978, Stichting VJV-Bollenstreek.

Pas op de Plaats
Over het functioneren van de landelijke organisatie
met aanbevelingen voor een nieuwe plaatsbepaling van het vjv.
Lisse, april 1977, Stichting VJV-Bollenstreek.

Bij de poort
Ervaringen met de opleiding voor onderwijzer
Een kritische evaluatie over de opleiding tot schoolmeester
met aanbevelingen van de jaargroep voor de academie.
Heemstede, 13 december 1969, SociŰteit Ante Portas.

Nu & Morgen
Project- & wervingsplan voor een op jongeren gericht
globaal bewustwordingsprogramma
in zes studie-/werkbijeenkomsten.
Noordwijkerhout, zomer 1968, "Leven nu..., en morgen?".
bewerkt voor de meineszhood, maart 2003

Rood Wit Blauw
het vak geschiedenis op de st-jozefschool
Noordwijkerhout 1967, scriptie geschiedenis, PA Heemstede.

de pancras school
verslag van een hospiteerperiode aan een school
voor debiele jongens
Noordwijkerhout, 1967, scriptie BLO,  PA Heemstede.

Marsman Dichterbij
wie leeft, leve in de geest van deze zee
het testament van een europees dichter, die regenbogen wierp
naar de moskee, de tempel en het kruis
Noordwijkerhout, 1967, scriptie Nederlands, PA Heemstede.

Het Poppenspel
Zoals de aarde haar geheimen prijs geeft door fossielen,
zo bergt het poppenspel zijn sleutels voor de mens.

Noordwijkerhout, 1967, scriptie Kunst PA Heemstede.

Noordwijkerhout
De bevolking en haar ontspanning.
Noordwijkerhout, 1966, Scriptie Maatschappijleer,
Pedagogische Academie Hertenduin.


trybe#manhattan portico's:
the julian lucas informary

leeswijzer 01:
"het begin van alles"

Mijn Gemene Leven
the ultimate concept


gyp.nl