STICHTING
 GROOT
 MANHATTAN

De stichting, opgericht 1 december 1988  stelt zich ten doel:

"het bevorderen en verstevigen van een interactieve relatie tussen 
kunst, stadsvernieuwing en woon- & leefmilieu;
het actief verwerven en beheren van een of meer 
accommodaties en ruimten 
in bij voorkeur verouderde stadsdelen."

De stichting beheert het pand waarin
gaingate#manhattan  &  trybe#manhattan 
zijn gehuisvest en vormt
een bestuurlijk verantwoordingskader voor
het trybe-model,
dat wordt doorontwikkeld tot een globaal concept
voor werken-leven-wonen,
sociaal, economisch & cultureel

Daarmee heeft de stichting zich voorlopig ontfermd over
 de vraag van de toenmalige
woongroep de binnenweg
aan de gemeente Rotterdam om een vrije accommodatie.

De stichting werkt op idogene basis en bemiddelt
in omgevings-conflicten
vanuit een maradigmatische analyse.

Groot Manhattan staat onder nr. 41130785
ingeschreven in het stichtingen-register van de
KvK-rotterdam.


Statuten.

Doelvermogen:
het vermogen van de stichting is ideŽel en immaterieel.
De verworven accommodaties worden doelmatig ingezet.
Activiteiten worden projectmatig en op idogene basis uitgevoerd.

De Stichting wordt in stand gehouden
vanuit het netto vermogen van de bestuurders.

Projecten worden conform de vigerende wet- en regelgeving
met betrokkenen en belanghebbenden opgezet en uitgevoerd.

NL78 TRIO 0254 6443 92
Stichting Groot Manhattan

Administratieve verantwoording geschiedt met
gaingate-
garantie en werkt binnenkort
voor participanten via de
g-mode
. <ioi-modem>

 

De stichting is interactief bereikbaar
via

Quick Respons