"confrontatie, geen verzoening"

kopt de volkkrant 8 april 2006 boven een forumbijdrage van ayaan hirsi ali.

Met de felheid van flintweiber,
vrouwen  die fanatieker dan mannen een domein bevochten,
roept mevrouw A.H. Ali op tot een wereldwijde vernietiging van
"het islamisme".

Haar attitude is die van de oude politiek die zoekt naar
een nieuwe rationaliteit omdat
de oude (nederlandse/westerse) redelijkheid geen stand meer houdt.

Haar idioom lijkt door frustraties gedreven.

Of ze kent onze oude redelijkheid niet
of ze strijdt tegen een posttribale omgevingsarmoede.
De verzoeningsgezinden zijn in haar woorden immers
"schapen in schaapskleren".

een stukje taal & toon van Ayaan:

"De vrijheid van meningsuiting is daarbij onontbeerlijk.
Want confrontatiepolitici zien moslims als individuen,
die zoals alle andere individuen in staat zijn
 te kiezen voor zowel het goede als het kwade pad.

Daarom zien ze moslims als gelijkwaardige burgers en
doen ze een beroep op hun rede.
De ratio is de strategie van de aanhangers van de confrontatiepolitiek.
Het stellen van grenzen is belangrijker dan
het faciliteren van een islamitische zuil in de eigen samenleving.

Het is duidelijk waarvoor de confrontatiepolitiek wil vechten:
voor westerse vrijheden en instituties.
En ook waartegen die vecht:
tegen een verwerpelijke ideologie.

Bij die opstelling horen de volgen de kernpunten:

- Het nauwgezet bijhouden van de demografische ontwikkelingen.

- Het precies registreren van geweldsincidenten tegen
specifieke groepen (vrouwen, joden, homoseksuelen).
Dus niet alleen het incident,
maar ook de identiteit van de dader.

- De VS en IsraŽl zijn niet onze vijanden,
maar belangrijke bondgenoten in
de strijd tegen de radicale islam.

- Het vinden van energiebronnen die
een alternatief bieden voor olie is zeer urgent.

- Er dient een Europees immigratiebeleid te komen,
gebaseerd op toelating met een individueel contract,
dat migranten verplicht zich aan de grondwet te houden.
Schending van dit contract houdt uitzetting in.

- Het is nodig in de ideologische arena
de strijd aan te gaan met de generatie die al
besmet is met de radicale islam.
Moslims moeten zich hiervan nadrukkelijker distantiŽren.

- Bied gedegen onderwijs,
sluit islamitische scholen en
voorkom dat er nieuwe gesticht worden.
Wat nog belangrijker is:
de burgers moeten zien dat ze zelf
ook verantwoordelijkheden hebben.

Toen Theo van Gogh werd vermoord,
keken daar zo'n vijftig mensen bij toe.
Maar je kunt niet als passieve toeschouwer blijven
wachten tot de overheid je komt redden.
De mensen zullen zelf ook wat moeten doen,
zich niet in slaap moeten laten sussen door
mooie praatjes van verzoeners die zeggen
dat alles weer goed komt.
Ze moeten zelf hun gezonde, kritische achterdocht
inschakelen om te zien wat er werkelijk gebeurt.

Politiek schept voorwaarden,
handhaaft de wet en
beschermt dissidente geluiden.
Maar het is aan intellectuelen en opiniemakers
om in de ideologische arena de islam te ontleden,
zonder dat een van de partijen door intimidatie
gedwongen wordt te zwijgen.
"

 

Aldus onze neo-liberale rationaliste
die geen vertrouwen lijkt te hebben
in het globale proces van universele redelijkheid


Het Globaalconcept van de NL-adepten die haar omringen
wordt duidelijk in twee notities die bepaald geen handreiking aan
ons, gevachte schapen, is.

nieuw totalitarisme

vrij & onvrij

 

Het Neo-Liberale Concept ademt
een oproep tot revolution
"global ontity destruction".

Het Younger Policy concept ademt
meer een bewustzijn van evolutie:
"geloven gaat aan weten vooraf
en zal dat blijven gaan"
"the essence of ontity"

 

younger policy

een universeel beleidsmodel voor globale cohesie
met regionale dynamiek & individuele herkenbaaarheid

argumenten

elementen

id-recht

inner road

het gevachte schaap

id-recht