Samen tegen een nieuw totalitarisme

 

Na het fascisme, het nazisme en het stalinisme te hebben overwonnen, wordt de wereld nu geconfronteerd met een nieuwe totalitaire dreiging: het islamisme.

Wij, schrijvers, journalisten, intellectuelen, roepen op tot verzet tegen religieus totalitarisme en tot de verspreiding van vrijheid, gelijke kansen en seculiere waarden voor iedereen.

De gebeurtenissen na de publicatie van tekeningen van Mohammed in Europese kranten onderstrepen de noodzaak te strijden voor deze universele waarden. Deze strijd kan niet met wapens worden beslecht, maar moet op ideologisch niveau worden gevoerd.

We zijn getuige van noch een botsing der beschavingen noch van een tegenstelling tussen West en Oost, maar van een wereldwijde strijd tussen democraten en theocraten.

Zoals alle totalitaire ideologieŰn, wordt het islamisme gevoed door angsten en frustraties.

De haatpredikers spelen in op deze gevoelens bij het recruteren van hun bataljons met als doel een onvrije en ongelijke wereldorde te vestigen.

Wij stellen duidelijk en vastberaden: niets, zelfs geen wanhoop, kan de keuze voor obscurantisme, totalitarisme en haat rechtvaardigen.

 

Islamisme is een reactionaire ideologie die een eind maakt aan gelijkheid, vrijheid en secularisme waar het zich ook maar voordoet.

Succes voor het islamisme leidt tot een wereld van dominantie:
de dominantie van mannen over vrouwen, van islamisten over alle anderen.

Om dit te verhinderen, dienen we onderdrukte en gediscrimineerde volkeren toegang tot de universele rechten te geven.

Wij verwerpen het 'cultuurrelativisme', wat betekent dat we zouden moeten accepteren dat moslimmannen en -vrouwen blijven verstoken van hun recht op gelijkheid, vrijheid en seculiere waarden in naam van respect voor culturen en tradities.

Wij weigeren afstand te doen van onze kritiek uit angst te worden beschuldigd van 'islamofobie', een ongelukkige term die kritiek op de islam als geloof verwart met stigmatisering van zijn aanhangers.

Wij pleiten voor de universele erkenning van de vrijheid van meningsuiting, zodat in alle continenten ruimte ontstaat voor kritiek, op alle vormen van misbruik en alle dogma's.

Wij doen een beroep op alle democraten en vrije geesten in alle landen ernaar te streven dat onze eeuw een eeuw van Verlichting wordt en niet een van obscurantisme.

 

open brief van

Ayaan Hirsi Ali,
Kamerlid voor de VVD;
Chahia Chafiq,
schrijfster;
Caroline Fourest,
hoofdredactrice Prochoix;
Bernard-Henri LÚvy,
 filosoof;
Irshad Manji,
hoogleraar aan de Yale Universiteit;
Mehdi Mozaffari,
hoogleraar in Denemarken;
Maryam Namazie,
schrijfster;
Taslima Nasreen,
arts;
Salman Rushdie,
schrijver;
Antoine Sfeir,
schrijver;
Philippe Val,
directeur van Charlie Hebdo;
Ibn Warraq,
schrijver.

 

reacties:

"Wat een radicale toon om
je gelijk te eisen
als je er al zo
overtuigd van bent,
superieur te zijn in
denken & doen."

honne tatemae
infocaretaker

 

"Deze open brief
ademt
de geest van
het oude westen
met een nl-
(neo-liberaal)
jasje, uit
toga gesneden."

aegid peridijn
id-generator
 

 

bron: volkskrant: omstreeks schrikkeldag 2006
het vervolg:

ayaan hirsi ali roept op tot harde confrontatie