welbevinden
010

over anteciperend burgerschap *)
oftewel
onburgerlijke gehoorzaamheid **)


de wereld is voor morgen bedoeld
position paper manhattan project

>> Manhattan Project 3.01 <<
voorwaardelijk naar  de wereld  van morgen

> Meineszhood <
burgerschap & participatie

> Blokdynamiek <
het gezamenlijke fundament

> Rotterdammers <
de poort versus de ruimte

 

stichting de binnenweg

*)   vaak misschreven als anticiperend, wat iets tegendraads suggereert / anti = tegen
ante / vr in plaats of tijd = alert, paraat,  actief er al mee bezig.

**)   Thoreau schreef een essay "Civil Disobedience" en werkte in zijn roman "Walden"
de "
burgerlijke ongehoorzaamheid" uit
(stoutmoedig lak hebben aan regeltjes);


wij claimen met de introductie van "gaingate" en "trybe" de
"onburgerlijke gehoorzaamheid"
oftewel:
begrijpen dat een ontwikkeling zinvol is
en daar alvast op anteciperen.

--------knowasys--------

knewords knewarts kneworlds
 

----------EU----------

Evocation  Universelle
 

-----project 10----

Dagdromen na de lunch

genant 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  21-08-2022 11:32
 
disclaimer   Q&A   contact