De Basis De Baas

in de Meineszhood

memo
analyse  &  aanpak  stagnerend  wijkbeleid
als advies uitgebracht aan B&W Rotterdam
op 12 februari 2021

juni 2021 aangeboden aan de politieke partijen
via de fracties van de gemeenteraad in het
kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aanleiding:

Probleemstelling

Probleemzwakten

Probleemoorzaken


Probleembenadering

Wie vernieuwing wil organiseren heeft een vertrouwensbasis nodig. Die kan alleen maar ontstaan, als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld.
Zoals bij Funderingsonderzoek Blok 74: Remmingen en stagnatie in participatiebereidheid losten pas op nadat een ‘mandelige verantwoordelijkheid’ voor de heipalen was ervaren.

De Pendelmethode

pendelen voor buurtbeleid
voorbeeld van de methode

Drie fasen-aanpak

 1. De proeftuin
  Als pilotproject kan gedacht worden aan de Binnentuin PALM-buren, die al tweemaal benaderd is met een Nieuwjaarsfolder in 2010 en 2020. Deze binnentuin wordt omgeven door 10 heiblokken. Mogelijk dus 10 contactpersonen, die een goede ervaring kunnen opleveren over haalbaarheid en effectiviteit.
   
 2. Het kwartierexperiment
  De Meineszbuurt is verdeeld in 4 kwartieren. Op basis van de proeftuin-evaluatie kan een verbeterde aanpak worden ingezet in één van die kwartieren. Dit is ook het moment om de media erbij te betrekken.
   
 3. De Meineszbuurt
  Zodra duidelijk is of het kwartierexperiment werkt, kunnen de overige kwartieren worden benaderd. Bij twijfel, zal een tussentijdse evaluatie duidelijk moeten maken hoe het plan kan worden bijgesteld.

 

Projectkosten

De kosten van deze promotie-memo zijn voor Stichting de Binnenweg. De stichting is incidenteel bereid, kosteloos te participeren in een studie- of brainstormbijeenkomst. De overige projectkosten zijn voor de Gemeente.
Stichting de Binnenweg adviseert de Gemeente, de bijeenkomsten voor het onderwijzerspanel en de blok-contactpersonen te baseren op één uur bijlesvergoeding basisonderwijs per bijeenkomst. Dat bedrag ligt tussen de 20 en 35 Euro.
Daarnaast zullen er kosten zijn voor de inzet van wethouder(s) en ambtelijke ondersteuning. Deze kosten worden geacht onder de reguliere kosten voor wijkbeleid te vallen.
De Stichting kan ervaringen met de pendelmethode inzetten bij het opstarten van het project.
 


Weblinks ter toelichting

onderwijsinspectie  burgerschapsonderwijs-en-omgaan-met-morele-opvattingen 
Het onderwijs blijft binnen de lijnen van de wetgever,
maar er ontbreekt nog veel aan de uitwerking van de gezamenlijke basiswaarden.

https://rotterdam.nl/wijkaanzet 
Laatste nieuwtjes over wijkbeleid, onderzoek en webinars.

https://www.gaingate.com/NL3022/index.htm 
Palmburen Nieuwjaarsfolder, Scholierenpanel, Adobe-folder Buurtbeleid.

https://gaingate.com/q/vh/schoolmeester/vka.htm 
Onderwijs “Vom Kinde Aus” een toelichting en een historisch perspectief.

https://gaingate.com/pc/opening.htm 
de pendelmethode nader toegelicht.

bijlagen:

juni 2021
Stichting de Binnenweg
NL 3022 BL 54 / 010 84 12 106

manhattan project

  renergetic copyright 1998   NL  3022 BL 54     last update: 21-05-2022
Q&A       disclaimer    contact