Burgerschap vraagt participatie

inleiding op een
discussie over

Burgerschap

"A status best owed on those who are full members of a community"

Burgerschap volgens Marshall (1950)

Een voorbereidende oriëntatie op
burgerschap
& participatie
voor
'de buurt bestuurt'


Piet de Rooy
, historicus, over maatschappelijk onvrede in de laatste decennia, oftewel:

Symptomen van een gebrek aan Burgerschap
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/21/weer-is-het-populisme-het-antwoord-op-een-dwalende-tijd-a4009444


Vanuit de Staat der Nederlanden gezien
NRO, Nationaal Orgaan Onderwijsonderzoek:
Diverse malen heeft het Ministerie van Onderwijs
via wet- en regelgeving geprobeerd,
het primair en vervolgonderwijs enthousiast te krijgen voor "burgerschap".
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap

De overheid stimuleert dit burgerschap en ondersteunt maatschappelijke acties en plannen voor sociaal ondernemerschap. Bijvoorbeeld door knellende regels weg te nemen.

___________________


Wat houdt burgerschap in Nederland in?
https://www.ru.nl/tocqueville/burgerschap/actuele-vraagstelling/


In Nederland is het begrip burgerschap zeer zwak ontwikkeld. Eén van de oorzaken daarvan is dat de opkomst van de Nederlandse democratie hand in hand liep met de opkomst van de verzuiling. Nederlanders waren lange tijd vooral op hun eigen ‘zuil’ gericht en die zuilen waren bepaald door een combinatie van geloofsrichting en politieke voorkeur. Zuilen hadden niet alleen een politieke vertaling naar bijbehorende politieke partijen, maar waren ook een maatschappelijk organisatieprincipe: ook kranten en de media, werkgevers- en werknemersorganisaties, sport- en vrijetijdsclubs waren verzuild. Ook andere factoren werkten niet mee aan de ontwikkeling van een idee van burgerschap: de traditioneel sterke identificatie met de eigen provincie, de twee wereldoorlogen die in de eerste helft van de vorige eeuw een te sterke oriëntatie op de nationale staat verdacht maakten en in de tweede helft van de vorige eeuw de opkomst van de EU.

Inmiddels is de samenleving sterk ontzuild en is het besef gegroeid dat in een democratie die nationaal is georganiseerd ook ‘iets’ van burgerschap van belang is. Ook integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving dwingt ons na te denken over het begrip burgerschap. Scholen zijn sinds enkele jaren zelfs verplicht om aandacht aan burgerschap te besteden. Maar: weten wij nu eigenlijk wel wat daarmee bedoeld wordt? De onderwijsinspectie vindt burgerschapsonderwijs ‘belangrijk en urgent’, maar constateert tegelijkertijd dat dit onderwijs ‘weinig planmatig en doelgericht’ is en dat ‘in de resultaten … weinig inzicht’ bestaat.

________________________


Piet van der Ploeg,
Rijksuniversiteit Groningen 2019.


Leren kritisch denken in Burgerschapsvorming, Bildung en beroepsonderwijs.
Geschreven voor docenten die meewerken in de NRO-Werkplaats. Democratisering van kritisch denken, als theoretische en praktische introductie.

Burgerschapsvorming
Burgerschapsvorming is de ontwikkeling van medeverantwoordelijkheid.
Medeverantwoordelijk is verantwoordelijk zijn voor elkaar en verantwoordelijk zijn met
elkaar. Soms is dat eenvoudig en gaat het bijna vanzelf. Daarvoor is geen bewuste en
voorbereide burgerschapsvorming nodig.

Bildung
Bildung is de ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid.
Zelfverantwoordelijk: verantwoordelijk zijn voor je eigen leven, leven zoals jij het zelf
goed vindt, leven naar je eigen beeld van jezelf, je eigen beeld van wie en hoe je bent en
wilt zijn. Je niet laten leven door anderen, niet leven naar opdrongen beelden,
aangeleerde waarden, ingesleten gewoonten.

_______________________

Gebrekkig Burgerschap
Jozef Waanders, Masterscriptie geschiedenis:


De Europese creatie van ’s werelds eerste transnationale burger 20 januari 2012.

burgerschap in moderne liberale democratieën, veelal op te delen is in vier verschillende categorieën van burgerschapsrechten- en vrijheden. Deze categorieën zijn:

(Op deze wijze samengevat door Simon Hix 2005)
 

 

 

 

====================
Burgerschap     V K A
naar de wereld van morgen

rijp voor de gijp
burgerschap & participatie
de basis de baas