De  Basis  De  Baas

in de  Meineszhood

analyse & aanpak van stagnerend wijkbeleid
ten aanzien van  burgerschap en participatie
met  de burg. meineszbuurt als  proefproject
advies aan  b&w rotterdam

 

Aanleiding:

Probleemstelling


Probleemzwakten 


Probleemoorzaken 

Probleembenadering 
Wie vernieuwing wil organiseren heeft een vertrouwensbasis nodig. Die kan alleen maar ontstaan, als er een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld.
Zie Funderingsonderzoek Blok 74: Remmingen en stagnatie in participatiebereidheid losten pas op nadat een ‘mandelige verantwoordelijkheid’ voor de heipalen was ervaren.

De Pendelmethode

 1. De Blok-contactpersonen rondom een binnentuin wordt gevraagd of ze bereid zijn hun Blokgenoten te benaderen met een informatie-brochure over actief burgerschap
   
 2. Coördinatiepanel van blok-contactpersonen inventariseert de wensen en verwachtingen van de binnentuin-blokken
   
 3. De coördinatoren van de binnentuinen ontmoeten elkaar voor de uitwisseling van gegevens en het stroomlijnen van ideeën met de Gemeente.
   
 4. De gemeente communiceert via de Blok-contacten terug naar de binnentuin-Blokgenoten.
   

Drie fasen-aanpak

 1. De proeftuin 
  Als pilotproject kan gedacht worden aan de Binnentuin PALM-buren, die al tweemaal benaderd is met een Nieuwjaarsfolder in 2010 en 2020. Deze binnentuin wordt omgeven door 10 heiblokken, hetgeen een goede ervaring kan opleveren over haalbaarheid en effectiviteit. 
 2. Het kwartierexperiment
  De Meineszbuurt is verdeeld in 4 kwartieren. Op basis van de proeftuin-evaluatie kan een verbeterde aanpak worden ingezet in één van die kwartieren. Dit is ook het moment om de media erbij te betrekken. 
 3. De Meineszbuurt
  Zodra duidelijk is of het kwartierexperiment werkt, kunnen de overige kwartieren worden benaderd. Bij twijfel, zal een tussentijdse evaluatie duidelijk moeten maken hoe het plan kan worden bijgesteld.
   

Projectkosten
De kosten van deze memo zijn voor Stichting de Binnenweg. De stichting is incidenteel bereid, kostenloos te participeren in een studie- of brainstormbijeenkomst. De overige projectkosten zijn voor de Gemeente.
Stichting de Binnenweg adviseert de Gemeente, de bijeenkomsten voor het onderwijzerspanel en de blok-contactpersonen te baseren op één uur bijlesvergoeding basisonderwijs per bijeenkomst. Dat bedrag ligt tussen de 20 en 35 Euro.
Daarnaast zullen er kosten zijn voor de inzet van wethouder(s) en ambtelijke ondersteuning. Deze kosten worden geacht onder de reguliere kosten voor wijkbeleid te vallen.


Weblinks ter toelichting

https://rotterdamdesk.eur.nl/files/Een-kwestie-van-kiezen.pdf
"Gebiedsgerichte democratie is een politieke keuze."

onderwijsinspectie/../burgerschapsonderwijs-en-omgaan-met-morele-opvattingen
Het onderwijs blijft binnen de lijnen van de wetgever,
maar er ontbreekt nog veel aan de uitwerking van de gezamenlijke basiswaarden.

https://rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet
Er zijn nog stadsgesprekken 26 februari en 3 maart.
Op de site ook nog een berichtenbox / ideeënbus

https://www.gaingate.com/NL3022/index.htm 
Palmburen Nieuwjaarsfolder, Scholierenpanel, Adobe-folder Buurtbeleid.

https://gaingate.com/q/vh/schoolmeester/vka.htm 
Onderwijs “Vom Kinde Aus” een toelichting en een historisch perspectief.

pendelen voor buurtbeleid
De pendelmethode voor breedgedragen beleid.

Home - Eigenwijks
Voorbeeldige website van Amsterdam Nieuw West


12 februari 2021
Stichting de Binnenweg  
                 

 

manhattan project 3.01

  renergetic copyright 1998   NL  3022 BL 54     last update: 06-05-2023
Q&A       disclaimer    contact