gevonden bij oudpapier en bewaard voor als jullie weer terug zijn.
honne tatemae, meineszhood,  nl3022  

open brief van Yaguine Koita & Fodé Tounkara, slachtoffers van westerse superautoriteit
nrc-handelsblad, 1999-08-05:

'Wij, kinderen van Afrika, smeken om uw liefde'


De twee jongens uit het West- Afrikaanse Guinee, die afgelopen maandag dood werden aangetroffen in het landingsgestel van een Belgisch vliegtuig, hadden een brief bij zich, gesteld in (gebrekkig) Frans. Hieronder volgt de letterlijke vertaling, waarbij de taalfouten zoveel mogelijk zijn vermeden.

Conakry, 21 juli 1999

Excellentie, mijne heren, leden en verantwoordelijken van Europa,

Wij hebben het eerbare plezier en het grote vertrouwen u deze brief te schrijven om u in te lichten over het doel van onze reis en over het leed van de kinderen en de jongeren van Afrika.

Maar laat ons eerst aan u onze fijnste, aanbiddelijkste, en meest gerespecteerde groeten van het leven overbrengen. Met dit doel willen we u vragen om onze steun en toeverlaat te zijn, voor ons in Afrika. U die degene bent aan wie men om hulp vraagt. Wij smeken u om de liefde van de uwen op het continent, om de gevoelens die u koestert voor uw volk, uw families en vooral om de affiniteit en de liefde van uw kinderen die u liefhebt als het leven zelf. En ook, om de liefde en schroom van onze schepper, 'God', de almachtige die u alle goede ervaringen, de rijkdom, en de macht heeft geschonken om uw continent zo goed op te bouwen en te organiseren dat het het mooiste en meest bewonderenswaardige van alle is geworden.

Mijne heren, leden en verantwoordelijkheden van Europa. Het is op uw solidariteit en zachtaardigheid waarop wij in Afrika een beroep doen. Help ons, wij lijden enorm in Afrika. Help ons, wij hebben problemen en weinig kinderrechten.

Wat onze problemen betreft, noemen wij oorlog, ziekten, voeding, enzovoort. Wat de kinderenrechten betreft, in Afrika en vooral in Guinee hebben wij heel wat scholen, maar een gebrek aan opvoeding en onderwijs, behalve op de particuliere scholen, waar men een goede opvoeding en onderwijs kan krijgen. Maar men moet grote sommen geld hebben, en onze ouders zijn te arm om ons op te voeden. Ook hebben wij geen sportscholen voor voetbal, basketbal, tennis ....

Daarom vragen wij, de Afrikanen, en vooral wij, de kinderen en jonge Afrikanen, hierbij dat u een grote en doeltreffende organisatie maakt voor Afrika die vooruitgang zou kunnen boeken. Als u ziet dat wij ons opofferen en ons leven riskeren, dan is dat omdat wij in Afrika teveel lijden en wij uw hulp nodig hebben om te strijden tegen de armoede en een einde te maken aan de oorlog in Afrika. Wij willen studeren en vragen u om ons te helpen studeren zodat wij in Afrika zoals u kunnen worden.

Tenslotte: wij smeken u om ons heel erg te excuseren omdat wij gedurfd hebben om deze brief te schrijven, u, grote persoonlijkheden aan wie wij veel respect verschuldigd zijn. En vergeet niet dat het aan u is dat wij ons beklag moeten doen over de zwakheid van onze kracht in Afrika.

Yaguine Koita & Fodé Tounkara.


conakry/africa links

overzicht van europese
waarden & normen

 

 

handvest europa           knowasys        younger policy