quatter

 

gainmatige kraker.
kraken is/was in nederland een geaccepteerde wijze voor
het verwerven van woon- of werkruimte,
mits het gaat om een leegstaand pand of
een lokatie, van overheid of particulier,
indien er sprake is van:
1. urgente noodzaak voor huisvesting van een initiatief
2. verwaarlozing van pand/perceel door overheid of eigenaar
3. verwaarlozing van het gebruiksrecht door de eigenaar

context: hoofdkantoor hal gekraakt.


a social & political accepted squatter,
in the netherlands legalized, when/if:
1. urgent necessity for accommodation is demonstrable
2. dilapidation of the area by the owner / community
3. abuse of the right to use the place by the owner

context: hal building squatted

your ideas or propositions

are welcome