normality

 

normaliteit

De sfeer/omstandigheid waarin
ieder kind opgroeit.

De gediscrimineerde werkelijkheid van een individu of een groep

context 
nederlands

eurenglish


normality:
reality, as discriminated by individu or group