gainmate

iemand die op een idologieke wijze zijn belang deelt
in een omgevingsgericht perspectief.

lapsarian met een ioi-modem voor
gaingate of trybe.

gainmatig: voldoen aan de ra-standaard
voor kwaliteit van verplichtingen.

 

gainmate

One who deals interest in an
idological way

member of  a gaingate or trybe.
working & living conform global ras-quality.