idologic

idologisch, idologiek:
universeel toetsbaar op denken & handelen
in omstandigheden van vrije tijd & werk.
 

 

 

global consistent (in- & external)
in thinking & acting.

 

idology

panarchistic skins:

idogene    idologic   idogain