Gaingate

basismodel voor het ontwikkelen van omgevingsverantwoordelijkheid
in de (peri-)patrie van samenlevings- & organisatie-structuren,
van waaruit ieder
individueel of groepsgewijs
kan participeren in zinvolle activiteiten (arbeid/werk)

gaingate & trybe zijn panarchistische modellen voor
globale cohesie in een regionale,
sociaal-economische & culturele dynamiek.

Dat houdt in, dat ze wereldwijd toepasbaar zijn
in alle politieke, sociale of religieuze systemen
om wonen & werken te beschrijven
en de kwaliteit van omstandigheden te verbeteren.

context


Gaingate

modem for individual organised global integrity,
based on (peri)patric environmentality in social structures
powered by renergy

context

gis mode


Gaingate and Trybe are
the social-econimic models by wich the "Manhattan Project 3.0" tries to prove,
that "global awareness" is a worldwide understood concept to start youngerpolicy:
"The world is ready for tomorrow".