peripatrisch

Rondom het domein, 
in de grensgebieden van het vertrouwde

context

 

peripatric

around the domain, the nation, the society; 
in the border areas of trust.

context