onderstaande file maakt deel uit van
the hall of blame,
backdraft for custodians       bricks for the innocents

een verzameling websites met  een heilloze "one world option"

quister pyxis riep sheik abdullah azzam uit tot

" COC 2002 "

post mortem ontving de sheik de witte aaronskelk


international link is verdwenen

 

"Jihad en het geweer alléén. GEEN onderhandelingen, GEEN conferenties, en GEEN dialogen..."
[Martelaar Sheikh Abdullah Azzam (RARA)]

Hoe kan ik mijzelf ontwikkelen voor de Jihad


Disclaimer Azzam Publicaties
1.0 Wat houdt de Jihad in
2.0 Militaire training is een Islamitische plicht
3.0 De intentie
4.0 Het trainen in uw land van vestiging
4.1 Fysieke training
4.2 Gevechtstechnieken
4.3 Overlevingstechnieken
4.4 Het gebruik van vuurwapens
4.5 Belangrijke mededeling met betrekking tot
door moslims georganiseerde militaire oefeningen
in Groot Brittannië

5.0 Jihad training buiten uw land van vestiging
"En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die jullie niet kennen (en) die Allah wel kent. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven op de weg van Allah, Hij zal jullie volledig vergoeden. En jullie zal geen onrecht worden aangedaan."
[Vertaling van de Koran 8:60]
Disclaimer

Na ontvangst van een aantal e-mails inzake dit onderwerp hebben wij besloten om op onze site bepaalde thema's met betrekking tot de voorbereiding op de Jihad te presenteren.

De inhoud in dit document is informatief. Azzam Publications en de beheerders van de vertaalde Qoqaz websites moedigen u niet aan om zich te wenden tot betrokkenheid bij illegale activiteiten. Wij zijn niet bevoegd om specifieke vragen over deze informatie te beantwoorden. Wij bieden geen mogelijkheden wat betreft het sponsoren, het organiseren, en kontrakten om de Jihad of de voorbereidingen daarvoor uit te beoefenen. Onze taak is louter het overbrengen van nieuws en informatie.
Terug

1.0 Wat houdt de Jihad in?

Het woord 'Jihad' betekend letterlijk 'streven'. In de militaire zin betekend dit woord 'bestrijden van onderdrukking'. De Jihad is dus een daad om door tirannen onderdrukte mensen te bevrijding. De Jihad heeft absoluut geen affiliatie met illegale terreuractiviteiten tegen onschuldige burgers. Wanneer de media het publiek foutief inlicht met de informatie dat de Jihad een terreuractiviteit is dan is dat meestal een gevolg van gebrek aan studie van dit onderwerp. Dit gebrek aan analyse leidt tot een onprofessionele benadering van de Jihad door de media.

Terug

2.0 Militaire training is een Islamitische plicht

Volgens het bovenvermelde vers ("En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar") is militaire training een onvermijdelijke plicht voor elke gezonde mannelijke aanhanger van de Islam. De Profeet omschreef tijdens een Vrijdag-preek het woord "macht" in dit vers met "schieten".

In het vers betekend "wat jullie kunnen" dat elke moslim het maximum moet investeren in het voorbereiden op de Jihad.

"Strijdrossen" zijn een referentie naar de paarden die voorbereid werden voor de veldslag. Tegenwoordig gebruiken de Islamitische geleerden deze term als referentie naar alle soorten moderne wapens zoals infanteriewapens, tanks, artillerie, straaljagers, enz.

Het bovengenoemde vers is helder bewijsmateriaal voor het feit dat militaire  training een Islamitische plicht is en geen optie. Bovendien hoort deze plicht overeenstemmend te zijn met de capaciteiten van de desbetreffende persoon.

In Surah Al-Taubah, geeft Allah de Almachtige een antwoord op de zwakke excuses van de huichelaars die zich bij de Boodschapper van Allah de Verhevene verontschuldigen om niet aan de veldslag van Tabuk deel te nemen. De huichelaars kwamen bij de Profeet Muhammad en gaven de indruk dat zij graag tijdens de veldslag aanwezig wilden zijn maar dat wegens omstandigheden dat helaas niet mogelijk was. Het antwoord van Allah de Alwetende is:

"En als zij (met jou ten strijde) zouden willen trekken, dan zouden zij daartoe zeker voorbereidingen hebben getroffen. Maar Allah keurde hun vertrek af, zodat Hij hen ontmoedigde. En er werd gezegd: 'Blijf thuis met de thuisblijvers.'"(vrouwen, kinderen, bejaarden, etc.)
[Vertaling van de Koran 9:46]

Deze huichelaars hadden sinds het begin nooit de intentie gehad om aan de zijde van de Profeet te strijden, en het gebrek aan hun voorbereidingen was een bewijs daarvan. Hadden zij de intentie om zich daadwerkelijk aan het leger van de Profeet toe te voegen dan hadden zij zich minstens daarop voorbereid net als de drie compagnons die vóór de veldslag van Tabuk bij de Profeet waren gekomen om paarden of muildieren te vragen zodat zij aan de Jihad meekonden doen. Toen de Profeet hen niet van het gevraagde kon voorzien keerde zij zich terug met tranen in hun ogen omdat zij tijdens de veldslag niet aanwezig konden zijn.

"Er rust geen zonde op de zwakken, de zieken, noch op degenen die niets kunnen vinden om te besteden, wanneer zij oprecht zijn tegenover Allah en zijn Boodschapper. Tegen de weldoeners is er geen weg (om hen van zonde te Beschuldigen). En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.* En (ook) niet op degenen die, toen zij naar jou kwamen opdat jij hen zou vervoeren. (En) jij zei: 'Ik kan niets vinden waarop jullie vervoerd kunnen worden', en zij draaiden zich om, terwijl hun ogen overstroomden van tranen, uit droefheid omdat zij niets konden vinden om als bijdrage te besteden."
[Vertaling van de Koran 9:92]

Daarom moet men beseffen dat degenen die op dit moment niet kunnen participeren aan de Jihad wel verplicht zijn om zich daarop voor te bereiden. Doen zij dat niet, dan zullen zij, zonder twijfel, in het Hiernamaals daarom gevraagd worden. Degene die een zuivere niyya (Intentie) heeft om op de weg van Allah de Almachtige te strijden is diegene die zich daar op voorbereid. Een moslim die zijn hele leven doorbrengt zonder fysieke of militaire training ter voorbereiding op de Jihad, laat staan het participeren aan de Jihad (indien hij de mogelijkheid heeft), mag vrezen dat hij onder één van de takken van hypocrisie overlijdt. De zuivere Iman ( het Geloof) hoort door de gelovigen in daden uitgedrukt te worden. Moge Allah de Barmhartige ons in het Eeuwige Paradijs als Shuhada' (Martelaren) ontvangen, Ameen.

Terug


3.0 De intentie

Het trainen is zoals eerder beschreven een Islamitische plicht en hoort ook met de juiste intentie uitgevoerd te worden wilt de desbetreffende persoon hiervoor de beloning van Allah de Alwetende ontvangen. Om deze intentie voor uzelf te bevestigen, zou voor al uw trainingen de Jihad op de Weg van Allah de Almachtige als reden moeten hebben. Ook zou u moeten oppassen dat u uw trainingen niet verricht met het doel uw reputatie onder de mensen op te bouwen. Probeer dus zoveel mogelijk uw trainingen voor uzelf of uw trainingsgroep te houden:

"Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen." (Vertaling van de Koran 18:110)

Uit angst voor een onzuiver intentie deden de geliefde Compagnons van de Profeet vaak meer hun best om hun goede daden te verbergen dan dat zij dat deden om hun zonden te verbergen.

Terug

4.0 Het trainen in uw land van vestiging

4.1 Fysieke training

De basistrainingen voor de Jihad kan men in elk land uitoefenen namelijk fysieke training. Lichaamsoefeningen vragen om weinig of geen materiaal en zijn dagelijks uit te voeren. Deze oefeningen houden de volgende elementen in; uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, en behendigheid. Om de vruchten fysieke trainingen te mogen plukken is het aan te raden om er een routine training van te maken. In andere woorden, probeer drie vaste dagen per week te kiezen op welke jij wilt trainen. Meer dan drie dagen per week zou niet erg verstandig zijn omdat de lichaam dan geen gelegenheid krijgt om te rusten. Raadpleeg een expert op dit gebied die u in details kan vertellen hoe u het beste uw fysieke conditie kunt opbouwen.

4.2 Gevechtstechnieken

Het is vitaal om lid te worden van een club waar technieken zoals karate, taekwondo, etc. worden onderwezen. Naast het beheersen van verdedigingsmethoden leert men in dergelijke instellingen de betekenis van zelfdiscipline en agressiebeheersing. Wij raden u aan om u in te schrijven waar nadruk wordt gelegd op straatgevechtstechnieken zoals kung-fu in plaats van technieken die voornamelijk voor toernooien zijn bedoeld (bijvoorbeeld sumo-worstelen).

4.3 Overlevingstechnieken

Een groot gedeelte van de tijd die men doorbrengt in de Jihad wordt besteedt aan overlevingstechnieken (lichamelijk en geestelijk). Het gaat daar niet om avontuurlijke veldslagen zodat uw foto's op het internet worden geplaatst. De Jihad is stug en moeilijk en dat zijn de redenen waarom de beloningen daarvoor zeer groot zijn.

De beste manier om deze technieken te leren is op kamp met andere broeders. Vermijd officiële kampeerterreinen aangezien daar alle faciliteiten (gas, elektriciteit, enz.). De beste manier is niks anders mee te nemen dan een paar tenten, voedsel, water, en warme kleren en vervolgens looptochten maken van 2 à 3 dagen. Als er tijdens deze kampen geen ervaren personen aanwezig zijn dan zou u de tochten geleidelijk moeten opbouwen. Leer ook hoe u water kunt zuiveren, doe de wudu en istinja met koud water, en kook het eten of warm het op in de open lucht. Leer ook hoe u een kampvuur in alle condities kunt ontsteken zonder gebruik van aanstekers.

Het lopend afleggen van lange afstanden en het marcheren over ruwe terreinen overdag en `s-avonds (zonder enige verlichting of navigatievoorzieningen) zijn cruciale elementen van het voorbereiden voor de Jihad. Technieken om dergelijke elementen te beheersen kunt u uit boeken leren en vervolgens buiten uitoefenen.

4.4 Het gebruik van vuurwapens

Schietcursussen verschillen van land tot land. In bepaalde landen is het bezit van vuurwapens door het publiek toegestaan en in andere landen weer niet. In landen zoals de V.S. zijn dergelijke cursussen toegangbaar voor het publiek. Het is verstandig om regelmatig de schietbaan te bezoeken. 

U kunt het beste de cursussen met een partner volgen. Nogmaals, probeer dit soort activiteiten geheim te houden zodat u van een zuivere niyya (intentie) mag uitgaan. Wanneer u op de schietbaan bent laat uw meningen en overtuigingen voor uzelf en ga niet in conclave met de andere aanwezigen.

Experimenteer NIET met vuurwapens. Zorg ervoor dat u NOOIT iemand onder schot houdt ook al is het vuurwapen ongeladen. Neem geen kinderen mee naar de schietbaan. In bepaalde Nederlandse schietverenigingen kunt u na een jaar uw vuurwapen meenemen naar huis: doe dat niet als u uw agressie niet kunt beheersen of als u in uw privéleven problemen heeft.

Respecteer de Nederlandse wetgeving en vermijd het kopen van illegale vuurwapens. Er zijn genoeg mogelijkheden om legaal te trainen, dus verpest niet uw reputatie door de illegale kant op te gaan. Leer het meeste wat u in uw maatschappij kunt leren en leer de rest wanneer u daadwerkelijk in een land van de Jihad aankomt.

4.5
Belangrijke mededeling met betrekking tot door moslims georganiseerde militaire oefeningen in Groot Brittannië


De laatste tijd krijgen wij rapporten binnen omtrent geruchten in de Britse media over Islamitische trainingskampen in Groot Brittannië. Bij deze vertellen wij u dat dit valse meldingen zijn.

Terug
5.0 Jihad training buiten uw land van vestiging

Er zijn bepaalde landen waar men een complete training voor de Jihad kan volgen. Wij zijn echter niet in de positie om u daar informatie over te geven. Neem anders contact op met mensen die u kunt vertrouwen en die wat meer over dit onderwerp weten. Als u rechtvaardig bent met Allah de Alwetende zal Hij u de weg naar wat u wilt verrichten laten zien.

"En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die jullie niet kennen (en) die Allah wel kent. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven op de weg van Allah, Hij zal jullie volledig vergoeden. En jullie zal geen onrecht worden aangedaan." [Vertaling van de Koran 8:60]


https://www.maroc.nl/forums/islam-en-meer/34175-biography-sheikh-abdullah-azzam.html

Ga niet Terug. Ga door, maar

"Kijk uit voor de herder.

In barre omstandigheden laat hij zich

op jullie rug vervoeren naar betere streken..."

naar het maansteenrif

voor mohammed b

frame terror

een schitterend ongeluk..?


kamervragen  &  webreacties


maar, waar zit het knelpunt  ?

 

gyp.nl


Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 09-02-2023 17:30