Waar moet het heen
met Nederland ?


nrc vroeg advies aan zeven deskundigen:
 

 
 1. Hans Boutellier: veiligheid, normen & waarden
   
 2. Willem Buiter: privatisering
   

 3. Kees Schuyt: verzorgingsstaat & vergrijzing
   

 4. Han  Entzinger: integratie
   

 5. Ronald Havenaar: europa
   

 6. Greetje van der Werf: onderwijs
   

 7. Adriaan Geuze: infrastructuur


 

 

Hans Boutellier: veiligheid, normen & waarden

In een bange samenleving moet je burgers
steun geven vanuit de achterhoede

 1. straffen is niet genoeg, investeer in het maatschappelijk middenveld

 2. maak normen & waarden expliciet

 3. geef ruimte aan eigen identiteit

 4. geef antiterreurwetgeving een horizon

 

Willem Buiter: privatisering:

Aan de beschermende taak van de staat
mag nooit geknabbeld worden

 1. definieer staatstaken scherp, maar wees niet dogmatisch

 2. hervorm het belastingsstelsel ingrijpend

 3. vergeet mythes over nationale trots

 4. breng processen rond vrijhandel en dienstensector weer op gang

 

Kees Schuyt: verzorgingsstaat & vergrijzing

We moeteen opnieuw de kern
van de verzorgingsstaat definiŽren

 1. definieer de kern van de verzorgingsstaat

 2. doe onmiddellijk iets aan de verwaarlozing van het onderwijs

 3. ook de ouderen moeten de kosten van de vergrijzing helpen opvangen

 4. verminder de staatsschuld

 5. maak zorgsparen fiscaal aantrekkelijk

 

Han  Entzinger: integratie

Accepteer
de multiculturele samenleving
als gegeven

 1. verander allereerst de toon van het debat

 2. stel de nieuwe inburgeringswet grondig bij

 3. verruim onmiddellijk de toelating van hooggeschoolde migranten

 4. radicalisering moet je lokaliseren, benoemen en isoleren.

 

Ronald Havenaar: europa

Maak de geesten weer
rijp voor Europa

 1. vergeet de grondwet

 2. stiekem sleutelen aan verdragen is uit den boze

 3. ga de boer op; ijver voor uitbreiding van europa

 4. verstevig de relatie tussen europa & amerika

 

Greetje van der Werf: onderwijs:

Stop de daling
van het onderwijsniveau

 1. ga sturen op kwaliteit, niet op kwantiteit

 2. maak een kern-curriculum voor alle scholen

 3. verhoog de status van heet vak leraar

 4. geef het vmbo meer structuur

 

Adriaan Geuze: infrastructuur

Begin onmiddellijk weer
met grootschalige landwinning

 1. rehabiliteer de planning

 2. behoud de open ruimten

 3. let op de vitaliteit van steden

 4. pak het vervoer aan

 

bron: M bijlage nrc
september 2006
de volkskrant bood vlak hiervoor
zeven essays met oplossingen

een dagblad is meer dan gratis nieuws

 

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 02-06-2023 14:48