In deze file een eerste aanzet van de
activiteiten die de culturele stichting organiseerde.
Veel info komt van "doorslag"-papier en is niet OCR-scanbaar.
We werken echter stug verder aan deze verzameling:

 

 

 

EXPOSITIE IN GEMEENTEHUIS NOORDWIJKERHOUT

IN BRONS BESTENDIGD


Na lang zoeken is de Culturele Stichting Bollenstreek er in geslaagd een expositie aan te trekken, welke de titel draagt “In brons bestendigd”.

Zoals de titel al doet vermoeden wordt hiermee aangeduid:

De definitieve onveranderlijke verduurzaming in brons van wat de geest ontwierp.
Elke tijdloze bestendiging schept uitzichten en beperkingen. Uitzichten voor verduurzaming en beperkingen van het moment zelf waarin de kunstenaar vorm gaf aan de materie.

Deze begrenzingen plaatsen een kunstwerk zoals dat heet “in zijn tijd”, waardoor het kunstwerk alle kenmerkende eigenschappen van zijn ontstaan met zich meedraagt.
Het is een soort geboorteakte.
Hierdoor wordt het gemaakt tot een persoonlijk doorleefd, dan wel tot een door en boven het persoonlijk uitstijgend, algemene humane getuigenis.
Het is de vreugde van de beschouwer om voor zichzelf deze elementen tegen elkaar af te wegen.

Dat deze tentoonstelling uitsluitend bronzen omvat is geen toeval.
Het algemeen bewerken van de steen is sinds meer dan een eeuw in diskrediet geraakt en verdrongen door de techniek, die in was, klei of gips boetseert en het resultaat naderhand in brons laat vastleggen.

De tegenwoordige beeldhouwer bevrijdt de sculpturale vorm niet meer uit haar omsluitende materie, maar hij vormt haar, hij bouwt haar op. Vandaar dat in de ondertitel van deze tentoonstelling met opzet van “plastiek”wordt gesproken en niet van “sculptuur” of “beeldhouwkunst”.

Tot ons genoegen hebben vele kunstenaars van naam aan deze tentoonstelling hun medewerking verleend. Van de 42 noemen wij U:
Wessel Couzijn, G.A.J. de Laaf, T. Slegers, Jan Wolkers en V.P.B. Esser.

Zoals gezegd wordt de tentoonstelling gehouden in het gemeentehuis van Noordwijkerhout van 5 tot 12 januari.

De toegangsprijs bedraagt slechts 50 cent.

>>>>>>>><<<<<<<<

 

HET NEDERLANDS KAMERORKEST IN LEEUWENHORST 19700317

Zoals U in onze uitgave van de vorige week hebt kunnen lezen, heeft de Culturele Stichting Bollenstreek ons gemeld, dat dinsdag 17 maart a.s. het Nederlands Kamerorkest in de aula van het College Leeuwenhorst een uitvoering zal geven.

Dit is een aardige gelegenheid om in een korte schets even uit te weiden over het soort muziek, dat door dit wereldberoemde orkest gebracht wordt.
De naam doet reeds vermoeden, dat "kamermuziek" oorspronkelijk niet voor uitvoering in kerk of concertzaal bestemd, was, maar voor huiselijk gebruik.
Het werd dan ook gespeeld door een klein groepje muzikanten en zonder dirigent.

Daar er niet werd gestreefd naar solistische virtuositeit, kenmerkte de muziek zich door een stijlvolle soberheid en een evenwichtig samenspel. Iedere partij werd dan ook door één speler uitgevoerd.
Zodoende bereikte men dan eigenlijk een soort conversatie tussen verschillende instrumenten; een luchtig gesprek, heerlijk om te spelen en fijn om naar te luisteren.
Bijzonder goed komt dit tot uiting in de bekende strijkkwartetten van Mozart, Sohumann, Haydn, Brahms, Schubert en vele anderen. Hierin horen we verschillende gelijkwaardige instrumenten die door hun klank en uitdrukkingsmogelijkheden zo volkomen een geheel vormen.

Door Schumann, Brahms, Grieg e.a. werd de kamermuziek in een symfonische vorm gegoten en bestemd voor grotere uitvoeringen. Ook wordt er later meer gestreefd naar een accentuering van een bepaalde klankkleur en wordt het aantal spelers uitgebreid, zodat tegenwoordig een orkest van dertig spelers met een dirigent ook stukken kan spelen die vaak tot kamermuziek gerekend kunnen worden.
Door de gewijzigde muzikale opvattingen wordt kamermuziek tegenwoordig dan ook in grote concertzalen ten gehore gebracht.

Hoewel het programma van de uitvoering die het Nederlands Kamerorkest hier zal geven nog niet helemaal bekend is, kunnen we wel mededelen, dat het orkest zal bestaan uit 24 strijkers en een klaveciniste.
Het orkest zal worden gedirigeerd door de heer David Zinman.

Wij hopen volgende week het volledige programma bekend te kunnen maken.
In ieder geval is het een duidelijke zaak, dat dit orkest een grandioze uitvoering zal geven, waar in Noordwijkerbout nog lang over zal worden gesproken.

>>>>>><<<<<<

 

NOORDWIJKERHOUTSE KUNSTENAARS EXPOSEREN IN NIEUWE BIBLIOTHEEK

Volgende week is het eindelijk zover:
Noordwijkerhout mag zich verheugen in het bezit van een eigen bibliotheek.

Om dit heuglijke feit extra luister bij te zetten heeft de Culturele Stichting gemeend, de Stichting Bibliotheek een present aan te bieden in de vorm van een expositie van enige Noordwijkerhoutse kunstenaars.
Voor deze tentoonstelling hebben hun medewerking toegezegd: Charlotte van Pallandt, Joke en Lo Molenaar, Nel Goedhart, Pieter Roos en Pjotr.

Daar de medewerkers aan deze tentoonstelling verschillende gebieden bestrijken van de hedendaagse beeldende kunst, biedt deze expositie U de gelegenheid iets te proeven van de onbeperktheid waarmee en waarin een kunstenaar zich kan uiten.

Zo zijn er de figuratieve beelden van Charlotte van Pallandt, een zeer vooraanstaand Nederlands sculpteuse. De Culturele Stichting Bollenstreek verheugt zich zeer met de toezegging van deze zeer hard werkende vrouw, die onlangs wederom opzien baarde met haar karakteristieke uitbeelding van Wilhelmina.

In het werk van Lo Molenaar vinden we een zoeken naar vrije vormgeving met behoud van het eerlijke karakter van het material.
Zijn vrouw Joke komt met iets heel anders; zij exposeert met enige fraaie, glas-in-lood-werken,
Eveneens werk van een geheel andere aard zal worden ingezonden door Nel Goedhart, eigenaresse van een potterie naast hotel "Piet Gijs". Haar vazen en potten benadrukken nog eens extra de verscheidenheid van deze expositie.

Het oeuvre van Pieter Roos, bestaat voor een belangrijk deel uit schilderijen en tekeningen waaruit zijn voorliefde voor geometrische figuren spreekt welke hij met prachtige kleuren in een doordachte compositie op het doek weet te brengen.
Deze rij van exposanten wordt gesloten door Pjotr die enige tekeningen en reliëfs heeft ingezonden. Zijn zoeken naar nieuwe vormen en materialen spreekt zeer duidelijk en geeft de toeschouwer een gevoel van onbehagen over het algemeen gebruikelijke. Zijn werken tonen een verlangen om het verborgene in de dingen naar voren te brengen.

De Culturele Stichting prijst zich gelukkig, deze expositie te kunnen aanbieden. Temeer omdat hieruit zal blijken dat Noordwijkerhout, dat de naam heeft aan cultuurarmoede te lijden, ook zelf op het gebied van kunst wat te bieden heeft.

De expositie is geopend van 22 september tot 5 oktober, iedere woensdag en vrijdag van 13.30 – 17.30 en van 18.30 tot 20.30 en verder zaterdags en zondags van 10.00 – 17.00 uur.

>>>>>><<<<<<

‘s Gravendamseweg 18 c
Noordwijkerhout

22 Juni 1970

Kabaret Ivo de Wijs,
DHR. HENK SMIT,
Valeriusstraat 147,
Amsterdam

Zeer Geachte Heer Smit,

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 22 Mei j.l. waarin U enkele vrije data in Oktober en November opgeeft, waarop Uw kabaret hier in Noordwijkerhout een voorstelling zou kunnen geven, delen wij U mede, dat wij het ten zeerste op prijs zouden stellen, indien het KABARET IVO DE WIJS in de aula van het College Leeuwenhorst te Noordwijkerhout op Donderdag 26 November a.s. een avondvullende kabaretvoorstelling zou willen verzorgen, tegen een honorarium van f. 500,-- vermeerderd met een maximaal bedrag aan reiskosten van f. 50,--.

Wij zullen ervoor zorgdragen, dat er een goede piano aanwezig is.
Er is een goede verlichting en een geluidsinstallatie neemt U zelf mee.

Daar wij hopen, zowel voor U als voor onze Stichting, deze avond tot een succes te maken, willen wij tijdig beginnen reclame te maken in de plaatselijke pers en in de couranten die verschijnen tussen Leiden en Haarlem.
Wij zouden het daarom op prijs stellen, indien U ons zo mogelijk documentatie over het te geven programma zoudt kunnen doen toekomen.

Wij zien Uw bevestiging van het bovenstaande met belangstelling tegemoet en wij hopen, dat Uw optreden hier in Noordwijkerhout tot een eclatant succes mag worden.

Hoogachtend,
VOOR DE CULTURELE STICHTING BOLLENSTREEK

M.M.G. Mutsaerts-Verdegaal.