kg-meineszbuurt: buurtregisseurs & de jeugdconsul: veilig met dosa

Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak.

DOSA-regisseur

Elke deelgemeente heeft een DOSA: Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak.
DOSA richt zich op de jeugd van 0 tot 23 jaar, met als doel een sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren te creëren. Alle instanties die zich binnen een deelgemeente met jongeren bezighouden maken deel uit van de DOSA.
Dit zijn onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin (JONG’s), de voorpostfunctionaris van Bureau Jeugdzorg en de zorgadviesteams van scholen. Korte lijnen en een sterk netwerk zijn beslissend.
De DOSA-regisseur speelt een beslissende rol in het afstemmen en coördineren van de hulp. Hij of zij is de spin in het web en zorgt ervoor dat niet iedereen voortdurend met iedereen om de tafel hoeft te zitten.
Waar het gaat om jongeren met als hoofdaccent overlast/crimineel gedrag schakelt de DOSA-regisseur door naar de PGA Stadsmarinier. Bij multiproblematiek stemmen Stadsmarinier en Jeugdconsul de aanpak met elkaar af.

Jeugdconsul
De Jeugdconsul heeft, in opdracht van de wethouder Jeugd, Gezin en Onderwijs de taak instanties op directieniveau meteen te mobiliseren om tot de gewenste actie over te gaan. Hij maakt bindende afspraken over oplossingen voor de crisis of stagnatie in de hulpverlening.
De jeugdconsul is een functionaris die eind 2006 is ingesteld om door te kunnen pakken op het moment dat professionals dat nodig vinden.


De stadsmarinier en de persoongericht aanpak (PGA)
Rotterdam kent twee themagerichte stadmariniers die zich bezighouden met een persoonsgerichte aanpak, de zg. PGA.
Er is één stadsmarinier belast met de PGA voor Volwassenen en de PGA voor Jeugd.
De persoonsgerichte aanpak is een op het individu persoonlijk toegesneden aanpak van de problemen. Vrijwel altijd
bestaat die uit een combinatie van een strafrechtelijke aanpak en hulpverlening.


bron: "bij twijfels.." , folder voor professionals bij zorginstellingen en onderwijs, www.rotterdamveilig.nl
scanreading: gaingate#manhattan, das-adobe.

meineszhood groei-briljantjes

NL3022, de meineszbuurt