Hôtelieu

herberg voor hooding & rooting in de eigen omgeving
 

Een "hôtelieu" is 'n kosthuis of buurtherberg voor hoodgenoten.
Het zou virtueel kunnen bestaan als een "entree met dependances". De "entree" is dan gevestigd als een "24/7-bereikbaar systeem" onder beheer van een politiek of particulier initiatief.

Het kan ook een bestaand pand zijn ingericht als gezinsaanvullende voorziening binnen een specifieke omgeving.
Bij de herinrichting van wijken en een toenemende mobiliteit van bewoners,  kunnen de politieke, sociaal-educatieve en religieuze gemeenschappen veel baat hebben bij een reëel hôtelieu in de wijk.

Bij eventuele problemen in gezinnen met beperkte woonmogelijkheden kunnen één of meer kinderen dan in de eigen buurt even logeren. Ze kunnen er studeren/slapen als er thuis geen ruimte is, of er zelfs gaan wonen.
Bij voldoende accommodatie zou, aansluitend op het dagonderwijs, opvang geregeld kunnen worden, als de ouders buiten de schooltijden werken.

Het hôtelieu heeft als basis, een aanvullende voorziening te zijn op het gezin, maar gedacht vanuit het kind en diens omgevingscontext: Binnen het basisschool- of postcode-gebied.

De "dependances" worden beschikbaar gesteld door de eigenaren/huurders in de buurt, die in hun pand één of meer kamers ter beschikking hebben. Deze kamers zijn gecategoriseerd en worden door onderwijs, moskee, kerk, samenlevingsopbouw & maatschappelijk werk benut om binnen de hood een alternatief te bieden, wanneer voor probleemvolle thuissituaties van hoodgenoten (tijdelijk) een snelle oplossing gevonden moet worden, zonder dat het kind zijn sociaal-educatieve omgeving verliest.

en verder......?

een hôtelieu kan zich bijvoorbeeld mee-ontwikkelen in de omgeving, want zodra de instroom van de basisschool afneemt, neemt de behoefte toe aan bijvoorbeeld:

  • jongerenhuisvesting binnen de wijk

  • kleinschalige bejaardenwoningen

maar een hôtelieu blijft altijd een wijkgebonden voorziening, zodat de woonomgeving herkenbaar blijft.
 

denk mee over dit alternatief voor

  • "wijkinternaat"

  • "centrum voor jeugd & gezin"

  • "naschoolse opvang"

  • "kleine appartementen"

Voor buurtgenoten Meineszhood: update 2023

 

keep informed

meineszhood
tussen  illusie  &  werkelijkheid

nl 3022

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 29-05-2023 17:55