Particulieren

Het verbijzonderen van de mens tot een
"sir", 
(sociale intelligente robot)

Dit kan ontstaan door id-fraude
of
door uitermate onachtzaam gedrag van
een sleuteldrager. Zie: g-mode

 

wc-economie

grondwet euto particular


The particularization of people into a "SIR",
a
Social Intelligent Robot

This comes into being where a person
looses control/acces to the ioi-modem

See: sir-duty