panarchisme   

Leer van de bevestiging en versterking van
omgevingsgezag en de begrensde zelfstandigheid van elk individu;
het streven naar panarchie als gegeven toestand (politiek of anderszins).

Volgens Van Dale, Grootwoordenboek der Nederlandse Taal over anarchie,
want het begrip "panarchie" stond (nog) niet in Van Dale.
'Versterking' dient verstaan te worden in kwalitatieve zin.


Modellen als "gaingate & trybe"zijn panarchistisch, omdat ze
universeel kunnen worden ingepast ter verbetering van beleidssystemen,
ongeacht de wijze waarop die systemen zich in stand houden,
mits het beleidsprincipe is gebaseerd op respect voor de omgeving.

Een democratische houding
wijst op een
panarchistische acceptatie van de omgeving.

Burgerlijke ongehoorzaamheid ademt meer anarchistisch;
onburgerlijke gehoorzaamheid is eerder panarchistisch te noemen.

Idogene    idogain    idologic  zijn de drie aspecten 
waarop de mens panarchistisch beschreven kan worden.
Het zijn de drie gezichten van  idologie.

Het is een toenemend gebruik, het curriculum vitae vanuit
deze 3 aspecten te beschrijven. (zie ook: trybalium)

 

panarchism

1. The theory that formal government is necessary and good in principle;
the doctrine and practice of panarchists
2. panarchy; fusion; warlesness

cf: Webster's Dictionary as it describes the opposite: anarchy

Gaingate & Trybe are panarchistic models because they are as well
implementable as improving all policy systems.

Civil disobedience smells a little anarchistic (ideological);
Uncivil obedience has a more panarchistic flavour.
(idological)

idology is a panarchistic ideology

the united nations should be an panarchistic organisation,
serving all nations with ras quality & respect