Ronde 2

Funderingsonderzoek
 Blok 74

Van een Concept- naar een
Blokgedragen BVLB-advies

termijn:
november 2021 / junii 2022

plan van aanpak
in drie stappen

2-11-2021
1. resumé advies
kapstok voor reacties

15-11-2021
resumé advies
Ontwerp Advies BVLB
voor klein scherm

begin december
2. bundeling reacties met voorstel
voor commentaar aan BVLB

december / januari
3. na overleg funderingsloket
definitief besluit over
commentaar & adies

aan BVLB

 

infotheek ronde 2
rapporten, nota's & beleid

correspondentie ronde 2

informary
informatie-stroom
ronde 2

ronde 1: voorfase
evaluatie