Het IOI-modem
een principe-benadering
voor de app van morgen

preambule
Het lijkt allemaal ingewikkeld.
Toch werkt het
met de eenvoud van een lepel.

De vraag “Wat kun je allemaal met het Burgerservicenummer?”, beantwoordt Google met:
“De overheid gebruikt uw burgerservicenummer (BSN) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Met uw BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht. Met dit nummer kan een overheidsorganisatie uw gegevens opzoeken.
Zo hoeft u uw gegevens niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren.”

Met de ID-app IRMA biedt de overheid betrouwbare kaartjes aan voor de Woon-, Persoon- en Leeftijdgegevens van de burger, maar IRMA is, zoals Liza van Lonkhuyzen beschrijft in het NRC-Handelsblad van 4 oktober 2018 "niet goed genoeg".

Het IOI-modem sluit naadloos op aan op IRMA. Het is een aansluiting, modulator/demodulator, tussen individu & overheid, groep/samenleving. Het is de 'IK", de InformatieKluis waar alleen de betreffende burger de sleutel van is. De basis wordt gelegd bij de opname in de burgerlijke stand, meestal bij aangifte van de geboorte en de toekenning van een Burgerservicenummer.
Het is aan te bevelen, dat dit nummer voor de nieuwe wereldburger wordt gekoppeld aan een overheidsrekening, de BSN-account waarop bijvoorbeeld de kinderbijslag of later de studielening of andere toeslagen beschikbaar komen. Ook kunnen, "later, als je groot bent", via deze account de belastingen worden verrekend.

Het is voor te stellen, dat de ouder(s) tot het 8e jaar van het kind gemachtigd zijn, bedragen voor onderhoud en opvoeding van deze rekening te halen. Maar vanaf die leeftijd zal het kind meer en meer bij de besteding van de kinderbijslag kunnen worden betrokken en vanaf het 12e jaar toegang hebben tot zijn BSN-rekening al dan niet in overleg met de ouders. Vanaf zijn 16e zou de jong volwassen burger net als nu, ook bij financiële dienstverleners een account kunnen openen om bijvoorbeeld studietoelagen te kunnen activeren. De BSN-account is in die zin geen bankrekening.
Je kunt er dus wel geld op storten voor betalingen aan de overheid.

Maar belangrijker: het IOI-modem is tevens de "Personal Informary" (PI), een universeel bruikbaar info-patroon voor persoonlijk id-krediet, door verwerkte informatie (boeken, films, verhalen, docu’s, artikelen/essays) te plaatsen in portico’s. De PI vormt de persoonsgebonden data-verzamel en -verzorgingshub, waarvan de eigenaar de 'sleuteldrager' is.
De PI bouwt zich op vanuit het primair onderwijs en biedt voor de eigenaar de mogelijkheid van permanente optimalisering van de verworven informatie. Wie bij het verlaten van de basisschool zijn opgedane informatie & resultaten als een gewaarborgde database meekrijgt, legt een solide basis voor id-krediet, als deze database compatible is met info-opslag tijdens vervolgonderwijs, vrije tijd en arbeidscurriculum.
Je kunt jezelf gericht inzetten in jouw omgeving voor zinvolle activiteiten in een door jou ontwikkelde virtuele "ideaal-omgeving" voor een globaal gewenst toekomstperspectief. Het resultaat is id-krediet, sociaal kapitaal, waardering binnen jouw omgeving en een betrouwbaar profiel voor buitenstaanders. De PI is een steun voor het leven in een individualiserende en rivaliserende samenleving. Je houdt jezelf scherp, geïnformeerd en actueel.
Het modem heeft ook een G-mode, een globaal identificatie systeem dat veiligheid & vertrouwen combineert. Het vervangt paspoorten, creditcards en andere id-systemen door een simpele toepassing van systeem-integriteit & sociale zekerheid. Vervolgonderwijs en zelf verworven informatie kunnen voortdurend worden toegevoegd. Ze kwalificeren de virtuele persoonlijkheid, die zich weet waar te maken in de reële wereld.

Deze databank vormt als IOI-modem vanzelf een beveiligingsbastion en blijft multifunctioneel:

De opsomming is gemaakt lang voordat de smartphone was geëvolueerd. Toch is die phone niet in staat, de integriteit te waarborgen, daar providers en producenten als een broedse kip op jouw data zitten.
In ons systeem ben en blijf jij de baas over jouw eigen data. Jij bepaalt via het IOI-modem wie welke gegevens kan inzien. Zo kun je, in vervolg op IRMA, kaartjes maken voor Onderwijs, Vrijetijd, Arbeid en specifieke interessevelden die je in de loop van je leven (door-)ontwikkelt door alle informatie die je opdoet methodisch te bundelen. Het systeem is 'zelflerend' waardoor jouw 'agents' je desgewenst overal adequaat en effectief kunnen bijstaan.

Voor de opslag van gegevens en het gebruik van de IOI-modem stellen we de 3RB4-methode voor:

Met de IOI-app scan je vanaf het primair onderwijs alle relevante informatie vanzelf op datum/tijd/locatie. Je hoeft zelf alleen maar als bevestiging voor opslag een 1, 2 of 3 aan te geven, de info-code voor een van de 3 hoofdgroepen: Ratio, Renergy, Regio.
Alle info die je vanaf je 10e/11e jaar verwerkt of verworven hebt, krijgt primair een plaats in minimaal een van deze 3R-groepen
*:

In deze 3 hoofdgroepen sla je alle info op die je via school, werk en vrije tijd binnen krijgt.
Hierna volgen de B4-groepen waarmee je een profiel specificeert.
Als eerste 4, Paraclue, het valscherm waarmee je safe & sound oversteekt van je leef- naar je werkomgeving.  

Wie de informary gebruikt voor de "mastergame" van het leven, zal ervaren dat de essentie van de "zevensprong" gaat werken. Het resultaat zal zijn, dat je onverwachte portico's aanboort of zult aantreffen in de loop van je leven ("Ik wist niet, dat ik die in me had!"). Bestanden zullen zich verplaatsen of worden gekopieerd naar andere portico's. Ze tekenen zowel het voortschrijdend inzicht in jouw virtuele vermogen, als de flexibiliteit van het systeem om unieke persoonlijke codes voor data-toegankelijkheid (zie g-mode) te garanderen.

Ieder persoon is de unieke bezitter van zijn eigen data & de persoonlijke code-drager voor update-systemen. Jij bepaalt, wie, wanneer, welk deel kan inzien.

Houd de lamp brandend.

file under construction
vragen & opmerkingen questions & remarks

contact informatie

position paper manhattan project

voor  het laatst  bijgewerkt  op
  17-10-2023