_\|/_       c    l    o    n    e    s    p    o    t    g    r    a    f    f    i    t    i     r   o    t    t    e    r    d    a    m    o    n  -  l    i    n    e    s    i    n    c    e    m    a    y    2  0  0  0       _\|/_W   A   L   L   S

W  E  B  S  I  T  E  S

- 2MD - 3DK - 4GP - 12M -
- A1 - ACAB - AER - AK - ASC - AST - ATES - AURA -
- BDH - BLA - BLAST - BLUPH - BMC - BONE - BOOTH - BORED -
- CABO - CAS - CASE - CAUSE - CDS - CES - CHINEES - CLONE -
- CORS - CREBS - CRES - CROMZ - CUNT -
- DBA - DCD  - DESE - DISK - DOA -
- EDUS - EGA - ELZAS - EROSIE - ESC - EURO - EVK - EZRA -
- FASE - FETISH - FLAVOUR - FOBS - FTC -
- GED - GERS -
- |-|/\5P - HEMA - HOPE - HS - HVT -
- INMATE - IAN -
- JASE - JAT - JEAN - J3R|<5 - JESC - JIS - JIVES -
- JOAX - JOB - JOCH - JOKE - JONE - JTEN - JWN -
- KARMA - KEANI - KEPIE - KINK - KIPS - KJ - KNOW - KOSMO - KREPS - KSU -
- LATE - LINI - LIZE - LOKS - LOPES -
- MAROC - MAZE - MEA - MEANJEAN - MEANR - MEANTIME - MIM - MNR - MOA -
- NEO - NIS - NS3D -
- OCR - OEPS - OFFNS -
- PENIS - PHEBS - PINTH - PMO - POKER - POISON - POSE - PUKE - PUZR -
- RASTA - RESM - RIAN - RIGS - RIOT - ROBS - ROS - ROOTS -
- SAC - SAGBIE - SALE - SAME - SAN - SCUM - SEGA - SEMI - SEON - SER -
- SIMON - SINAS - SIR - SMOOT - SNEF - SOMS - STERN - STINKY - SUF - SURE -
- TAKER - TANK - TDK - TIMER - TMC - TOCK - TOYAK - TRAM - TRT - TUMOR -
- VANDAL - VERS - VEV - VIESH - VIRUS - VOLT - VOT -
- W4U - WINTI -
- ZACE - ZEN - ZIEK - ZRS -

                                       

 
Wetboek van strafrecht: Artikel 140
1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
 jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is
 verklaard en deswege is ontbonden wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

Artikel 141
1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
 en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2. De schuldige wordt gestraft:
1. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of
 indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
2. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie,
 indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
3. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
 
3. Artikel 81 blijft buiten toepassing.
"clone" by mea3dk summer 2003 nkw, noord.


contact
Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:46
 
disclaimer   Q&A   contact