rond  de  rotonde

website voor de bewonersvereniging
Meineszlaan  &  Meineszplein
(was in revisie Meinesz.info  is opgeheven)

Omdat de officiŰle buurtwebsite plotseling is opgehouden,
zullen we proberen de relevante zaken hier wat aandacht te geven.

actueel:

kerngroep meineszbuurt

 

 <--links geen inhoudsopgave? klik voor 
pendel-frame kerngroep  of  map-frame voor buurtmap

wat eraan vooraf ging:

Bewonersgroep Meineszbuurt
op 27 juni 2007 bijeen in het zaaltje van de speeltuin Ali Baba in de Jagthuisstraat.

Ineke opende de vergadering met een kort kennismakingsrondje, waarna de agendavolgorde werd aangepast aan de tijd van de heer Carlos Conšalves, voorzitter van de Deelraad, die in de loop van de avond zou langskomen om de prioriteiten van Delfshaven nader toe te lichten.

Voortgang projecten:

Buurtouderproject Is op goed aan de slag. Ouderen maken wandelingen door de buurt. Zijn aanspreekbaar over het wel & wee op straat. De waardering van "bovenaf" is niet duidelijk. De wijkco÷rdinatrice neemt hier contact over op.

De Monitor Groep houdt zich meer met de fysieke leefomgeving bezig. Schoon & Veilig.
Het 7/24-project met de Hogeschool is vanuit de bewonersgroep gezien mislukt. Het plan van aanpak was niet geheel acceptabel.
De HSR heeft het project autonoom doorgezet.
Wellicht worden de resultaten de volgende keer alsnog gepresenteerd. Wouter houdt dat in de gaten.

Kerngroep Meineszbuurt
Vijf bewoners hebben zich opgegeven voor een "kerngroep Meineszbuurt".
Ze gaan met de huidige bestuursleden plannen opstellen voor een bewonersvereniging.
Vijftien jaar hebben Ineke, Gusta, Lydia, Verˇ en vele anderen, zich ingezet, de Laan wat mensvriendelijker te krijgen. Ze zullen met een feestje worden bedankt (voorjaar 2008). FeestcomitÚ wordt nog gevormd. Er wordt ook nog een redactie gevormd voor een lustrumbrochure.

Nu de plein- & laanproblemen het hangjongeren- & hondenpoepstadium overstijgen, moet er een "rechtspersoon" komen voor onze omgeving. Dat is de politiek natuurlijk al, en "zij" zijn door ons gekozen om het aan te pakken, maar zo werkt het klaarblijkelijk dus niet.

Voeding vanuit de burgers is meer dan ooit geboden.
De deelgemeenteraad-voorzitter, Carlos Conšalves, die een samenvatting kwam geven van de "Kadervisie Delfshaven", maakte dat meer dan duidelijk.
Heftige aandacht kreeg de
 "zorghuisvesting".
In onze buurt worden de laatste jaren onevenredig veel huizen bewoond in zorg-verband. De daaraan gekoppelde begeleiding blijkt echter niet altijd adequaat te zijn. Bewoners vanuit omliggende straten zijn verbolgen over het gebrek aan aandacht. Een geretourneerd aangetekend schrijven over deze kwestie werd tijdens de bespreking overgedragen aan de Wijkco÷rdinatrice.
Concalves, daarin gesteund door de wijkco÷rdinatrice, kon verzekeren dat zowel AWBZ-matig als via het Zorgkantoor aandacht gevraagd gaat worden voor deze kwestie. Primair zal daarbij de insteek zijn een evenredige spreiding van zorgwoningen over alle wijken van de stad. Vervolgens zal ook aandacht gevraagd worden voor een betere begeleiding van de zorgcliŰnten.

Overlast is natuurlijk een relatief begrip.
De Wijkco÷rdinatrice heeft dringend verzocht het wijkmeldnummer 2760000
te gebruiken als er iets verdachts gebeurt. Het schijnt, dat de problemen de pan uitrijzen. Drugspanden & illegale vrouwenhandel, criminaliserende jeugdgroepen & auto-inbraken sijpelen steeds verder door in onze buurt.

Ineke verwijst nog naar onderzoek over risico's hangjongeren, waarin een nadere analyse over deze problemen te vinden is. Publicaties over de aanpak van problemen met jongeren, o.m. de Beke Methode bij Rotterdam Veilig.

 

Bewoners-co÷rdinatiepunt
De gedachten achter een "bewoners-co÷rdinatiepunt" voor de buurt worden meegenomen in de uitwerking van de voorstellen, die de klankbordgroep aan de kerngroep heeft voorgelegd.

voorstel aan kerngroep meineszbuurt

 1. We vormen een kerngroep van maximaal 12 tot 15 bewoners uit laan & plein met een afvaardiging vanuit projecten als buurtouders, wijkmonitor, kinderactiviteiten, opzoomeren, publiciteit (website), wijkkantoor en deelgemeente.
   

 2. De kerngroep brengt eerst structuur aan en beziet in een latere fase of ze overgaat tot een andere organisatievorm.
   

 3. De kerngroep komt 1x per 2 maanden bijeen en is het co÷rdinatiepunt voor alle vragen en activiteiten.
   

 4. Er wordt een voorzitter, secretaris en een penningmeester gekozen in de kerngroep. Dit trio stuurt de kerngroep aan en co÷rdineert alle vragen en activiteiten, zodat op ÚÚn centraal punt alles binnen komt.
   

 5. De kerngroep organiseert een Ó twee keer per jaar een bewonersavond, b.v. met een thema dat actueel is.

 

Interessant is voorts, te weten dat er een zandbakken-plan komt en dat Lydia heeft voorgesteld, op de rotonde een kunstwerk geplaatst te krijgen.
Ze steunt het idee, het Toonderbeeld daarheen verplaatst te krijgen. Dat staat momenteel bij Blaakmetro / bibliotheek.

Er kan ook gedacht worden aan "iets" in het kader van het 100-jarig bestaan van de Meineszbuurt.

 

activiteitenplan

datum bijeenkomst bijzonderheden
20070625 kerngroep meineszbuurt brainstorm nieuw beleid / verslag
20070904 kerngroep meineszbuurt ideeŰn-uitwisseling / verslag
20071003 kerngroep meineszbuurt organisatie & speerpunten / verslag
20071106 kerngroep meineszbuurt fasering plannen: verslag
20071212 kerngroep meineszbuurt werkafspraken bewonersbijeenkomst / agenda
20080120 nieuwjaarsbijeenkomst bewoners presentatie kerngroep & buurtplan
20080212 kerngroep meineszbuurt evaluatie & plaatsbepaling / agenda & verslag
20080325 11.15 uur meineszplein wethouder bolsius,  magnolia grandiflora
20080408 kerngroep meineszbuurt agenda
20080528 kerngroep meineszbuurt verslag belhuisgesprek

 

projecten-overzicht

 

informatie over beleid & bewonersparticipatie:

wijkvereniging & wijkraden


adobe-project
"de buurt bestuurd"

brainstormresultaat 2006: 
website/webforum

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt
nocbox voor
bewoners, betrokkenen & voorbijgangers

 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  03-09-2022 15:28
 
disclaimer   Q&A   contact